Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

czerwiec – październik 2020 r.

Wykonawca modernizacji uczestniczy w procedurze związanej z wypłatą stosownych odszkodowań.


maj 2020 r.

Wykonawca kontynuuje działania związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu. Podpisano służebność z Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A.


styczeń-kwiecień 2020 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu.


listopad – grudzień 2019 r.

Trwają czynności związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu.


październik 2019 r.

Dokonano odbioru końcowego technicznego inwestycji, w tym m.in.: badania i testy, zawiadomienia o zakończeniu budowy, dokumentacja powykonawcza.


wrzesień 2019 r.

Trwają prace związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu. Podpisano służebność z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.