Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Aktualności


czerwiec – październik 2020 r.

Wykonawca modernizacji uczestniczy w procedurze związanej z wypłatą stosownych odszkodowań.


maj 2020 r.

Wykonawca kontynuuje działania związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu. Podpisano służebność z Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A.


styczeń-kwiecień 2020 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu.


listopad – grudzień 2019 r.

Trwają czynności związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu.


październik 2019 r.

Dokonano odbioru końcowego technicznego inwestycji, w tym m.in.: badania i testy, zawiadomienia o zakończeniu budowy, dokumentacja powykonawcza.


wrzesień 2019 r.

Trwają prace związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu. Podpisano służebność z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.


lipiec – sierpień 2019 r.

Kontynuowane są działania związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu. Wykonawca przestrzega wymagań art. 76 i art. 152, art. 122a ustawy POŚ.


czerwiec 2019 r.

Trwają działania wykonawcy związane z pozyskaniem tytułu prawnego w formie ustanowienia służebności przesyłu.


maj 2019 r.

Zakończono prace budowlane związane z modernizacją linii 220 kV Ołtarzew-Mory. Wykonawca dokonał wypłaty rekompensat. Obecnie prowadzone są postępowania dotyczące wypłat stosownych odszkodowań.


kwiecień 2019 r.

W ramach modernizacji linii przebudowywane są obiekty kolidujące, wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji słupów linii 220 kV. Wykonawca porządkuje teren, realizuje prace związane z jego niwelacją.


marzec 2019 r.

Trwają prace związane z modernizacją linii 220 kV Ołtarzew-Mory. Polegają one m.in. na naprawie uziemień podwyższanych lub przebudowywanych stanowisk słupów, podwyższeniu słupów, wymianie słupa wraz z montażem istniejących przewodów fazowych i odgromowych, regulacji zwisów, montażu łańcuchów izolatorów na wybranych stanowiskach oraz pomiarze przepływu prądu.


luty 2019 r.

Przygotowania do inwestycji

Od połowy marca 2019 r. zaplanowano wyłączenie linii w związku z pracami modernizacyjnymi. Przygotowania do tych prac rozpoczęły się już w lutym.


styczeń 2019 r.

Przygotowania do inwestycji

Kontynuowane są prace związane z przygotowaniami do realizacji inwestycji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z wykonawcą poprzez stronę internetową inwestycji. Prosimy o skorzystanie z formularza w zakładce "kontakt" lub wysłanie wiadomości pod adres: kontakt@liniaoltarzewmory.pl


12 grudnia 2018 r.

Wykonawca modernizacji linii 220 kV relacji Ołtarzew - Mory dziękuje władzom Ożarowa Mazowieckiego za pomoc w organizacji 12 grudnia w siedzibie Urzędu dyżuru informacyjnego dla mieszkańców gminy.


grudzień 2018 r.

O modernizacji w urzędach

W grudniu wykonawca spotkał się z władzami Ożarowa Mazowieckiego oraz ze starostą powiatu zachodniego warszawskiego. Podczas spotkań omówione zostały m.in. kwestie techniczne i fomalno-prawne związane z realizacją inwestycji oraz harmonogram prac.


4 grudnia 2018 r.

Dyżur w Ożarowie Mazowieckim

W środę, 12 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się dyżur przedstawicieli wykonawcy inwestycji pn „Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych”, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych harmonogramem i zakresem prac. Dyżur trwał będzie od godz. 12 do 18.


listopad 2018 r.

Przygotowania do inwestycji

Trwają uzgodnienia projektów budowlanych pozwalających na rozpoczęcie prac modernizacyjnych.


październik 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą o inwestycji, którą można pobrać z zakładki Materiały do pobrania.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.


wrzesień 2018 r.

Witamy na stronie inwestycji

Wszystkie osoby zainteresowane inwestycją zapraszamy do lektury informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz w broszurze.

Chętnie będziemy odpowiadali na wszelkie Państwa pytania związane z inwestycją. Prosimy o skorzystanie z formularza w zakładce "kontakt" lub wysłanie wiadomości pod adres: kontakt@liniaoltarzewmory.pl.


sierpień 2018 r.

Przygotowania do inwestycji

Kontynuowane są rokowania z właścicielami nieruchomości oraz uzgadnianie projektów budowlanych.


lipiec 2018 r.

Przygotowania do inwestycji

Trwają prace związane z przygotowaniami do realizacji inwestycji. W lipcu 2018 r. kontynuowane były m.in. spotkania przedstawicieli terenowych wykonawcy z właścicielami działek, na których prowadzone będą prace związane z modernizacją istniejącej linii. Wykonawca również opracowywał i uzgadniał projekty budowlane.


maj – czerwiec 2018 r.

Spotkania z właścicielami nieruchomości

Przedstawiciele wykonawcy spotykają się z właścicielami nieruchomości, na których prowadzone będą prace modernizacyjne. Celem rokowań jest pozyskanie nieruchomości na cele budowlane. Wszyscy przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Podczas spotkań omawiane są kwestie związane z zawarciem porozumienia (tzw. „zgoda na wejście”), które umożliwi wykonawcy przeprowadzenie prac związanych z modernizacją linii. Przedstawiciele są przygotowani, by odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące inwestycji. Zachęcamy do skorzystania z okazji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Wykonawca w ramach przygotowań do realizacji modernizacji linii opracowuje również projekty wykonawcze na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów i analiz istniejącej linii.


kwiecień 2018 r.

ZWSE Rzeszów modernizuje linię 220 kV

PSE S.A. podpisały z ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. umowę na zadanie pod nazwą „Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych”.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.