Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Biuro prasowe

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji. Jeżeli chcą Państwo otrzymać komentarz wykonawcy do zagadnień dotyczących inwestycji, umówić się na wywiad, uzyskać dostęp do ekspertów, materiałów lub po prostu dowiedzieć się, na jakim etapie są prace związane z rozbudową stacji, prosimy o kontakt z Biurem prasowym.


Rzecznik Prasowy Inwestycji:


Ewa Zagórska

tel. + 48 887 202 840

e-mail: biuro@zagorskimedia.pl

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.