Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Oddziaływanie linii - hałas (szum akustyczny)

Źródłem hałasu wytwarzanego przez napowietrzne linie elektroenergetyczne jest przede wszystkim ulot z elementów linii będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Słychać go bardziej podczas niekorzystnych warunków pogodowych, podczas mżawki lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne.


Wielokrotne przeprowadzane są badania poziomów hałasu linii elektroenergetycznych, by wartości określone w normach nie były przekraczane.


Oddziaływanie stacji elektromagnetycznych na ludzi i środowisko - hałas.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.