Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Zakres prac

Planowany remont linii obejmuje:

  • przygotowanie projektu wykonawczego na podstawie pomiarów i analiz istniejącej linii,
  • wymianę jednego słupa wraz z fundamentami i uziemieniem,
  • podwyższenie dwóch słupów, naprawę fundamentów, zabezpieczenie antykorozyjne,
  • wymianę izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów (łańcuchy izolatorowe) na ośmiu stanowiskach,
  • przebudowę obiektów kolidujących z trasą linii.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.