Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Znaczenie inwestycji

Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu:

  • poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w regionie aglomeracji warszawskiej,
  • poprawę przesyłu energii elektrycznej w centralnej części Polski,
  • zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

Lokalizacja linii 220 kV Ołtarzew – Mory
Linia 220 kV Ołtarzew – Mory na tle KSE


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.